Hotel by Luch

By

Cînd în fotografia fashion hainele nu sunt elementele principale ale compozițieici doar accentuează emoții și sentimentele modelelor atunci apare  – „Luch” și proectul fotografic „Hotel”.

 

 

You may also like